Donation to VP legal teamNtu i hnov tias pab neeg los thov nyiaj los defend vp rooj plaub no
sib faib nyiaj tsis sis haum es lawv yuav sib chua hlab pas no nej
puas hnov li cas ntxiv lawm, yog paub li cas no sim share rau peb
thiab soj.

Tam li hnov cov pro-vp hais mas yawm kecker los hais vp rooj plaub
zaum no yog yawg ua for free xwb no ne es uas li cas vp cov neeg pheej
yuav thov nyiaj ua luaj li ntawd, puas yog dej hlob zoo dov cav es
lawv muab vp muag noj muag haus xwb.

.