Re: Lo Cha ThaoFuabtaisqabrooj,

On Aug 13, 3:03 pm, Mysterious King <mysteriousk...@xxxxxxxxxxx>
wrote:
Es tsuav tias nws tsis nco koj txiaj ntsig ces koj txawm muab suav
tias it's all for nothing no thiab ntag?
Koj lam txais cua kaug ub kaug no xwb, koj tsis focus rau yam koj teev
tseg li. I am not looking for a txiaj ntsim but a way to resolve a
problem.

If you cannot be a part of the solution, do not be a part of the problem.
Kuv lub neej kuv yeej ib txwm tsis taug kev rhuav mus lob nrhab tabsis
nrhab yeej lo rawv kuv taub hau mus tas li. Yog li no koj sim xav seb
yog tus neeg pheej tabmeeg mus lob nrhab no nrhab yuav cam nws plaub
haus ntau npaum li cas?

Let this be my last response to you. No need reply.


TseemYeej.


.Relevant Pages

 • Re: Rau Ywj Pheej Xyooj
  ... hais txog koj. ... Ua siab txias me ntsis tsis txhob maj ua siab kub kub li koj cov lus ... hais rau kuv ua ntu zus li hauv qab no,thiab koj kuj tau hais tias kuv ... lub npe yog npe cuav no, tab si koj tus kheej tau hais rau Hmoob thoob ...
  (soc.culture.hmong)
 • Re: Dr. Pao...update if you have the Info.
  ... Kuv yeej ib txwm tsis yog member tom laos family thiab tsis register ... Kuv los yeej yog me nyuam ntsuag ib yam li koj thiab mas. ...
  (soc.culture.hmong)
 • Re: Good News and Bad News for Hmoob Dej Dawb
  ... > Kuv xav kom kom tswj koj lub siab kom tus zog. ... > yeej piv tsis tau koj, thiab peb yeej qhuas thiab txhawb koj kawg lawm. ...
  (soc.culture.hmong)
 • Re: Rau Ywj Pheej Xyooj
  ... hais txog koj. ... hais rau kuv ua ntu zus li hauv qab no,thiab koj kuj tau hais tias kuv ... lub npe yog npe cuav no, tab si koj tus kheej tau hais rau Hmoob thoob ...
  (soc.culture.hmong)
 • Re: Zhen, yog hais tias koj .....
  ... ua li kuv teb koj os, twb yog koj dig muag lawm xwb. ... koj tsis pom kuv nyob nyob kuv, muaj ib hnub ces cha ruam cia li ...
  (soc.culture.hmong)