Re: False Accusation of DYD ClarifiedNyob zoo Cov Kwv Tij hmoob.

Hais txog li ntawm Srimouane PHONESAVANH,S cov lus Yog ib txoj kev dag
loj tshaj plawv, Tiam si peb cov neeg paub qhov tseeb xav tias tus
neeg dag tiag yog tus hmoob, Vim tus hmoob muab lub tswv yim no rau
Srimouane ua tus sau ntawv dag kom peb hmoob tsis sib ntseeg siab, Kuv
yawg thiab Dr Yang Dao lawv yeej sib paub zoo tsis hais thaum cov nyob
rau suav teb los yog los nyob rau nyaj laj teb.

Peb yeej paub Dr Yang Dao lawv tsev neeg zoo , Yog thaum peb pom muaj
ib tug neeg hais lus li yawg Srimouane no ces, Peb twb paub kiag tias
neeg dag , neeg phem iab liam thiab tseem yog ib tug yeeb ncuab ua kom
peb hmoob sib tawg thiab tsis sib ntseeg siab lawm.

Tubcajceszoo


.