Re: Identities of Lao government officials in internet forums confirmedtus kwv beginanew-- kuv yuav los cuam tshuav koj me ntsis thiab. raws
li kuv tus laus no saib mas tej lus koj hais rau cov nplooj tsawb no
mas tsuas lam hais kom zoo yus siab thiab kom yus siab qhig xwb nws
yuav kho tsis tau lawv dab tsi los yog yuav ua tsis tau lawv pauv dab
tsi li. yog li muaj caij los yeej meem tham kom yus siab qhig release
stress thiab ho tsis muaj no los ho txhob khim khim yus lub caij muaj
nuj nqi rau thiab. tsuas hais li no xwb nyaj koj tus hluas yuav to
taub zoo lawm.


.