Re: Saib hluas nkauj nplog hu nkauj.Hmong213,

Ua neej nyob ces peb ib leeg yeej ua phab ej thiab nas ej ib zaug dhau
los lawm, tabsis cia peb txhob rovqab taug txoj kev ntawd dua ntxiv
lawm tsam ces peb ho tau mus nyob nkuaj losyog nrog dub nyob. Cia nws
ua ib qhov chaw nco rau nruab siab lawm xwb. Yeej paub tias nws yuav
tsis zoo li qub lawm, tabsis txaus siab rau yam yus muaj dhau los lawm
mog nawb.

Hais ua luaj es koj kuj tau koj niag mej thaub uas pheej coj mus saib
movie ntag los poj? Los tseem tau ib niag txawv lawm thiab naj?
Ntshe twb yog tim yus lub nyuag me siab txia ntshav thiab huhu loj es
nws thiajli muab koj nrauj lawm los li cas os.

Kuv tseem muaj Hema Malenee ib daim duab thaum nws tseem hluas hluas
ua hluas nkauj mas tseem zoo nkauj tshaj nov thiab. Lwm hnub kuv
mamli muab tso rau nej saib nawb.

suabnoog

.