HMOOB/MOOB qhov tseeb
LUB SIJ HAWM THAUM fabkis TUAJ NKAG RAU TEB CHAWS nPLOG
LOS YOG iNDOCHINA Fabkis hus cov neeg nyob hav zoov pem
roob hu ua MOUNTAGNARD no , ua ntej ntawd hmoob/moob yeej
tsis tau muaj lub npe nhov luag suav liab hu tia Maio no xwb
twb yog ua ntej Fabkis hu xwb , ua ntej ntawv XEEM hmoob twg
los tswj hwm pej xeem luag tsuas hu raw lub xeem xwb xws li
cov Xiong dinasty .

MOUNTAGNARD peb cov MOOB LEEG hais lo lus Fabkis ntawd
tsis meej thiaj muab hais tau tia MOOS =MOOB .

MOUNTAGNARD peb cov HMOOB DAWB hais tsis meej lus Fabkis
thiaj muab hu ua HMOOB no xwb .


yuav tau mus muab tshawb kom meej seb peb hu lub npe
thaum ub li cas tiag .

YOG yuav COMPLAIN xwb mas ntshe nej yuav nyiam kiag
nej tsev neeg kiag xwb vim .

HMOOB/MOOB USA nhub no muaj cov tawv dub dub plaub hau
caws caws tuaj coob zuj zus lawm , cov plaub hau dawb kuj coob zuj
zus tuaj thiab n.

Kuv pom lawv cov MOVIES MOOB nyob Suav liab teb hais lus
txawv MOOB nyob nplog teb lawm ntau kuv hais LUB SUAB nav , HMOOB
DAWB kuj ib yam nkaus .
KUV NUG MOOB Nplog USA tia cia peb kuj hais lus li MOOB
suav lub suab xwb yom , lawv say NO NO NO . Kuv nug HMOOB dawb
USA nplog lawv kuj teb tia NO NO NO .

Kuv twb hais tag lawm , vim li cas Radio free Asia
thiaj tsis pub hmoob/moob hais lus VIM sawv daws khav ntau tsav
HMOOB , ntau tsav MOOB luag thiaj hais tia hmoob/moob muaj
ntau haiv hais lus ntau yam tsis sib to taub txog qhov kawg
sawv daws plhws tes ..


NOW peb tsis muaj lub teb chaws nyob yog peb lub peb
sawv daws yog hmoob/moob tag tib si tej zaum kuj yuav tau
muab lo lus MOUNTAGNARD no lhoov ua lo tshiab kom haum sawv
daws .

COV phooj ywg MOOB DAWB txhob muab me nyuam yaus thiab
tej neeg tsis paub tab cov lus sib cav sib ceg personal coj
los hais sib cais sib khib rau lwm tug .

leej twg tsis sib haum xeeb nws yog nkawd li teeb meem
xwb , hmoob dawb los tsis muaj coob , moob leeg los tsis muaj coob
sawv daws zoo ib yam nkaus tus maum poj qaib coj ib pab me
nyuam qaib tsis muaj plaub tom pob tw es sib tog mas mob
mob kawg li .

Kuv RUAM kuv hais lus Ruam xwb os

TUBNTSUAGRUAM

.