Re: Vim li cas txiv neej xav yuav niam yau?Tus nus Phwvnyawm thiab Nconcokoj,

Es neb tseem tsi ntseeg kuv thiab lov? Kawg qhov xav kom paub tseeb ces
kawg hle xwb las as. Saib neb puas xav kom kuv hle rau neb saib ma?
Hwb... cas ob tug leej nus no yuav tsi ntseeg kuv li lau?

Pojnom


phwvnyawm wrote:
Pojnom,

Kuv saib mas koj yeej yog txiv neej li Ncokoj/Tswmzeej hais.Koj sim xav
koj sob lus saib maj...

txog thaum uas yus xaiv kiag ib tug los yuav mas tug ntawm yeej yog tus
yus nyiam tshaj thiab ua tau zoo nyob tshaj. Peb coj pojniam mas hais
tam qhov ncaj, peb nyiam cov uas nyiam nyiam sib ua. Ib hmo ntau teg
mas thaum laus mas nyuam qhuav haum xwb.

Yog koj yog poj niam tiag mas koj tsis lam hais lus siab poj niam tag
npaum.

Avang,

Kuv yuav piav raws li ib tug phooj ywg nyob hauv peb zos no hais,yawg
muaj 3 tug poj niam tam sim no naj......hos yawg kuj nrauj 1-2 tug lawm
thiab....cov yawg nrauj mas yeej yog cov niam yau yuav los tsis haum 2
tug niam hlob.Peb nug yawg tias uas cas yawg pheej ib sij yuav ib tug
niam yau? yawg hais tias hais ncaj-j rau nej tias txawm qub-b rau luag
lwm leej lwm tus los tsis qub rau yawg,yawg yeej xav ua lub tshiab tas
mus li,yawg 2 niag niam hlob ces yog nws pheej tsis khiav xwb....yus
lam tsoob qaus puav rau kom txhob txhaum plaub xwb...tiag-g mas yeej
xav tsoob lub tshiab xwb...yam pluas zaub, noj pluas tshiab xwb thiaj
qab los....yawg tus qau los tib yam yog lub paum tshiab ces txawm tawv
tsa nqug ntag....tab sis tsis yog yuav tawv tag mus li, tawv lis 2-3
hli xwb ces tsis tawv lawm thaum ntawd yus xav mus nrhiav dua tus
tshiab lawm....yog mus pom kiag tus tshiab mas pom lub ntsej muag thiab
ncej qab dawb xwb los qau yeej tawv lawm ntag....yeej xav muab nws
tsoob kiag tam sim ntag.....kuv hais rau yawg tias koj xiam hlwb
lawm.....yawg kuj teb tias yeej yog tim yawg lub hlwb pheej xav ua lub
tshiab xwb.

pojnom@xxxxxxxxx wrote:
Avang,

Kuv hais tam li uas kuv yog ib tug pojniam. Tsi hais pojniam los txiv
neej. Neeg mas yeej zoo tsi sib xws. Piv xam li nej cov txiv neej,
txhua tus txiv neej nws tsi zoo ib yam. Muaj tej tug loj loj. Muaj tej
tug me me. muaj tej tug mas ho loj thiab ntev thiab, Muaj tej tug mas
txawj txawj yaim, muaj tej tug ho tsi kam yaim li. Yog li thaum yus
make love nrog txhua tus txiv neej, nyias zoo lawm nyias ib yam. Yog li
txog thaum uas yus xaiv kiag ib tug los yuav mas tug ntawm yeej yog tus
yus nyiam tshaj thiab ua tau zoo nyob tshaj. Peb coj pojniam mas hais
tam qhov ncaj, peb nyiam cov uas nyiam nyiam sib ua. Ib hmo ntau teg
mas thaum laus mas nyuam qhuav haum xwb.

Nej cov txij neej yuav niam yau los yuav mus li kuv hais no. Thaum nws
mus ua ntau lub paum ces muaj ib ob lub yeej ua rau nws crazy kiag li
ntag. Yog li thiaj xav yuav ob peb lub los es yus thiaj tau siv mus mus
los los xwb.

Hos kuv ho hnov ib co txiv neej sib tham mas lawv hais tias cov txiv
neej yuav ntau tus niam mas yog khaus qau heev li no. ua npaum twg los
yeej tsi txaus li no. Thaum kuv tseem hluas mas muaj ib tug hluas nraug
npav rau kuv tias ib hmo twg nws npav 10 teg rau kuv no. Ntshe yuav yog
hom txiv neej no ntag lau cov uas yuav ntau tus niam na.

pojnom
avang_207@xxxxxxxxx wrote:
Cov phooj ywg, nej pab teb tuaj sob, muaj ib tus poj niam nug kuv tias
yog vim li cas...tsis tas li ntawd txiv neej puas tshai txog txoj cai
tias yuav tsis tau niam yau nyob teb chaws no es ua cas pheej yuav niam
yau heev ua luaj li...

ua tsaug...

.