Re: Vim li cas txiv neej xav yuav niam yau?
vue wrote:
Kuv muaj ib tug txiv lhob nws yuav 7 tug poj niam
tsis ntev ntau xyoo tom qab kuv rov tuaj pom , ua cas
nws cov poj niam tsawg zuj zus lawm xwb , 2 - 3 xyoo tom
qab tsuas tshuav nws tus niam lhob xwb . Tuaj txog lub teb
chaws USA no kuv mam zaum nrog nws tham , nws hais rau kuv
tia ha ha paum tsis noj phev na kuv thiaj muab nrauj tag
lawm . Kuv xav tia tej zaum yog cov poj niam uas tsis nyiam
sib txiag niaj nhub xwb , poj niam feem coob lawv nyiam 3 -
4 nhub mam txiag ib teg xwb , ib txhia 1 week , ib txhia ob
weeks ib teg , ib txhia ua tag mob mob li vim li no txiv
neej thiaj xav yuav ntau ntau lub paum coj los siv . poj niam
lhuas nkauj mas thaum lhuas ib nhub 10 teg lawv yeej nyiam
, thaum nkauj laug mas paum qhuav qhuav li thiaj ua txiv neej
nyuaj siab heev .


Vue, puas yog li koj hais mas? Yog li ntawd ces muaj ib cov poj niam hu
loj heev ho ib co kuj lias thas maj das laiv yom. Txiv neej mas xyov,
kuv xav tias yog tus twg tsis txuag zog es muab siv heev heev thaum
hluas ces yav laus yuav tsis sawv lawm los kuj muaj...ib yam li lub luv
fais, yog tus tswv yuav tau brand new nws muab tsuj roj luab mus tej
khev phem phem yam tsis txuag ces qub zus yeej yuav xub puas zus. Txiv
neej li twb tsis yog machine mas haj yam yuav tsis khov npaum li cav
luv fais.

TXEEB LUAG POJ NIAM LOS UA YUS POJ NIAM PUAS ZOO ?


Naiphoo Neohom Tswv Txus Tsab thaum nws khiav Fabkis
teb los nws muaj ib tug xwb , lub sij hawm thaum Nai phoo Vaj
Pov muab nws tsa ua ib tug Nai phoo tag , nws pom tia nws
lub hwj huam loj heev txhua yam nws kawm ntawm yawg lhob
Vaj Pov los luag hais tia Txiv TUB , son like father nws
thiaj tab lub koom haum ntuas pej xeem hmoob ob niam txiv ua
tsis sib haum xeeb , txog qhov kawg nws ntuas lawv tus poj
niam los ua nws li poj niam , nws muab niam lhob nrauj kiag ,
niaj nhub no 3 tug poj niam lawm zoo li txaus siab lawm sub .
Tsis muaj ntaub ntawv sib yuav los tsis ua li cas vim cov
Church Mormon tom Utha twb yuav tau nev .

Hnov tias yawg tseem khib yawg tus niam hlob tshaj plaws li no puas yog
ne. Muaj neeg tham rau kuv tias tos li Tswv Txus pheej tuaj cem cem
Laura rau hauv radio los twb yog nws chim chim siab es nws thiaj siv
lub opportunity ntawd coj los pauj kev ntswv siab ntag vim Laura tus
niam laus nrauj yawg lawm no ntxim li koj yuav paub zoo ne yuam.
Hahaha!!!....ua zoo tsam ib ntsi thaub Tsuj Txus cia li tig loo kis
nplaim taws cig liab vog rau koj ces tau kev nyuaj siab nawb.

Nai phoo Vaj Pov los ib yam , txawv zog me ntsis xwb ,
thaum nyob Looj Ceeb Vaj Pov cia le tab meeg mus coj
peb nyuag txiv ntxawm Lauj Mas tus poj niam ( Niam ntxhoo
moua ) hauv tsev mus ua poj niam txog niaj nhub no , Lauj
Mas nws yug qaib nteg qe nyob nram North Carolina tseem
niaj nhub tos seb thaum twg Vaj Poj mam mus them nqe tshoob .
Kuv nyiam hais qhov tseeb xwb ov , leej twg xav paub paus ntsis
mus nug Lauj Mas nawb .

Cov neeg ua Nai phoo yeej muaj xiv heev


VWM

phwvnyawm wrote:
Pojnom,

Kuv saib mas koj yeej yog txiv neej li Ncokoj/Tswmzeej hais.Koj sim xav
koj sob lus saib maj...

txog thaum uas yus xaiv kiag ib tug los yuav mas tug ntawm yeej yog tus
yus nyiam tshaj thiab ua tau zoo nyob tshaj. Peb coj pojniam mas hais
tam qhov ncaj, peb nyiam cov uas nyiam nyiam sib ua. Ib hmo ntau teg
mas thaum laus mas nyuam qhuav haum xwb.

Yog koj yog poj niam tiag mas koj tsis lam hais lus siab poj niam tag
npaum.

Avang,

Kuv yuav piav raws li ib tug phooj ywg nyob hauv peb zos no hais,yawg
muaj 3 tug poj niam tam sim no naj......hos yawg kuj nrauj 1-2 tug lawm
thiab....cov yawg nrauj mas yeej yog cov niam yau yuav los tsis haum 2
tug niam hlob.Peb nug yawg tias uas cas yawg pheej ib sij yuav ib tug
niam yau? yawg hais tias hais ncaj-j rau nej tias txawm qub-b rau luag
lwm leej lwm tus los tsis qub rau yawg,yawg yeej xav ua lub tshiab tas
mus li,yawg 2 niag niam hlob ces yog nws pheej tsis khiav xwb....yus
lam tsoob qaus puav rau kom txhob txhaum plaub xwb...tiag-g mas yeej
xav tsoob lub tshiab xwb...yam pluas zaub, noj pluas tshiab xwb thiaj
qab los....yawg tus qau los tib yam yog lub paum tshiab ces txawm tawv
tsa nqug ntag....tab sis tsis yog yuav tawv tag mus li, tawv lis 2-3
hli xwb ces tsis tawv lawm thaum ntawd yus xav mus nrhiav dua tus
tshiab lawm....yog mus pom kiag tus tshiab mas pom lub ntsej muag thiab
ncej qab dawb xwb los qau yeej tawv lawm ntag....yeej xav muab nws
tsoob kiag tam sim ntag.....kuv hais rau yawg tias koj xiam hlwb
lawm.....yawg kuj teb tias yeej yog tim yawg lub hlwb pheej xav ua lub
tshiab xwb.

pojnom@xxxxxxxxx wrote:
Avang,

Kuv hais tam li uas kuv yog ib tug pojniam. Tsi hais pojniam los txiv
neej. Neeg mas yeej zoo tsi sib xws. Piv xam li nej cov txiv neej,
txhua tus txiv neej nws tsi zoo ib yam. Muaj tej tug loj loj. Muaj tej
tug me me. muaj tej tug mas ho loj thiab ntev thiab, Muaj tej tug mas
txawj txawj yaim, muaj tej tug ho tsi kam yaim li. Yog li thaum yus
make love nrog txhua tus txiv neej, nyias zoo lawm nyias ib yam. Yog li
txog thaum uas yus xaiv kiag ib tug los yuav mas tug ntawm yeej yog tus
yus nyiam tshaj thiab ua tau zoo nyob tshaj. Peb coj pojniam mas hais
tam qhov ncaj, peb nyiam cov uas nyiam nyiam sib ua. Ib hmo ntau teg
mas thaum laus mas nyuam qhuav haum xwb.

Nej cov txij neej yuav niam yau los yuav mus li kuv hais no. Thaum nws
mus ua ntau lub paum ces muaj ib ob lub yeej ua rau nws crazy kiag li
ntag. Yog li thiaj xav yuav ob peb lub los es yus thiaj tau siv mus mus
los los xwb.

Hos kuv ho hnov ib co txiv neej sib tham mas lawv hais tias cov txiv
neej yuav ntau tus niam mas yog khaus qau heev li no. ua npaum twg los
yeej tsi txaus li no. Thaum kuv tseem hluas mas muaj ib tug hluas nraug
npav rau kuv tias ib hmo twg nws npav 10 teg rau kuv no. Ntshe yuav yog
hom txiv neej no ntag lau cov uas yuav ntau tus niam na.

pojnom
avang_207@xxxxxxxxx wrote:
Cov phooj ywg, nej pab teb tuaj sob, muaj ib tus poj niam nug kuv tias
yog vim li cas...tsis tas li ntawd txiv neej puas tshai txog txoj cai
tias yuav tsis tau niam yau nyob teb chaws no es ua cas pheej yuav niam
yau heev ua luaj li...

ua tsaug...

.Relevant Pages

 • Re: UPDATE: Hmong delegation @ the United Nations
  ... Kuv tsis paub txog tus niam tais no tej txiaj ntsim li nawb. ... Nyuam qhuav hnov koj hais no xwb, ces txhais tau tias nws kuj yog ib ... tug tseem ceeb sawv cev kiag ntawm UN xub ntiag thiab no mas yom. ...
  (soc.culture.hmong)
 • Re: Huab Tais Hmoob?
  ... Vim tias, nws yuav ua rau lwm pab lwm pawg, lwm haiv neeg saib Hmoob ... yog ib co neeg tsi paub qab hau. ... tej lub title uas tsis tau muaj neeg recognized los hu li no. ...
  (soc.culture.hmong)
 • Re: Vim li cas txiv neej xav yuav niam yau?
  ... Yog hais tias ua Hmoob style xwb mas ib hmos ob peb teg los tau. ... Tiamsis tam sim no nej cov poj niam paub zoo nyob thiab paub los phev ... Nyob tim nplog teb mas nyaj yuav yog li koj hais. ... qab tsuas tshuav nws tus niam lhob xwb. ...
  (soc.culture.hmong)
 • Re: Would You Marry Him / Her Again?
  ... Kuv ib txwm tsis tham txog kev hlub nyob hau no, tabsis, hnub no, cia ... kuv tham mentsis pub koj mloog. ... los, nws yeej tsis txaus siab rau yam nws muaj ntawd, ib qho li. ... nws thiaj hu nws tus me niam nkauj tswqab ua yog ...
  (soc.culture.hmong)
 • Re: DYD spy for Laos and reported to FBI for the arrested of Vang Pao, wikileak revealed.
  ... pheej question laura xiong tias puas yog nws yog ib tug ntawm cov foob ... Laura xiong yuav cem vp txog qhov ua teb chaws ... leej twg los yeej xav kom muaj teb chaws tsis yog vp ib leeg xwb. ...
  (soc.culture.hmong)