Re: Wearing Black at Funeralcov phoojhwg-

nej leej twg hais los yeej yog tagnrho, vim li ntawv hmoob thiaj li ua
tsi tau dabtsi li, vim leej twg hais los yeej yog tag tus li, ces tsi
muaj ib tug ua kom tau li ned.

yog li peb muab xav hais tias, tus tuag ntawv twb ua zamsees hmoob cev
miv tsoo tshos maj tsho ntuag, rau khaus Boot maj khau boob ntuag, ua
zamsees zoo tsi thaj li lawm--yog li tsim nyog cov tuaj los yuav tau ua
zamsees li thiab kom phim thiab....LOL!

vim yog hmoob txoj kev ua kev li kev cai no khwv khwv heev, yog li tus
hnav li cas los thiaj li muaj--yog yuav kom hnav zoo ib yam xwb, yog li
yuav tsi muaj tus khwv lawm ua tawm fw lug es tsi nco pom cov me hnav
tiab luv luv thiab hnav xamkoo nrog kaslasvav li Doc Xaivnceb.

qhov tseem ceeb tshaj, peb txhob maj chim thiab npau taws rau peb cov
kwvtij hmoob, vim cov tsi nco qab hnav ris tsho zoo ntawv yog cov tseem
tsi tau paubtab thiab paub qab paub haus xwb, tsi tag li xwb, cov no
peb thiaj li nrhiav tau lawv lub dag lub zog los pab peb li kev tes kev
taws kom tiav hlos--cov hnav zoo zoo tuaj, luag tsi nrog ko cev tes ib
qhov li nawb. yog li peb txhob cem lawv cov no thiab chim rau lawv.

ua ntej peb yuav nrhiav rau ib lub vision thiab goal tshiab rau peb
haiv neeg mus rau yav ntuj pemsuab, peb yuav tau los reform peb txoj
kev coj no kom husiab thiab tus miv miv, ua ntej peb nrhiav dress code
rau peb haiv neeg hmoob.

thanks in advance,

Born2beHmong


firevue@xxxxxxxxx wrote:
Kev cai mikas yog hnav khaub ncaws dub nciab kom sawvdaws paub tias yog
ib lub sijhawm tu siab heev. Tiamsis qhov no yog lawv ua rau cov uas
tseem nyob tom qab xwb, lawv twb tsis ua dab tsi rau tus tuag li.
Hmoob kev cai txawv. Txawm cov qhua tuaj tsis hnav dub, txawm cov qhua
tuaj tsis hnav khaub ncaws "dressy" los hmoob yeej muab tus tuag hnav
khaub ncaws txiaj zam mus cuag poj cuag yawm. Ntawm no yog Hmoob ua
rau tus tuag, tsis yog ua rau cov nyob tom qab xwb. Nej xav li cas?

.