Noj Tshuaj Qau Tawv Tuag Caws Vog Tim NplogCov Nus sawvdaws hauv SCH es, nej leejtwg puas paub zoo na, kuv hnov
lawv piav tias muaj ib yawm Hmoob laus los tim Meskas mus rau tim Nplog
es nws noj tshuaj qau tawv ntau kom cov ntxhais mos-s tim Nplog tuag
kiag rau nws na has, nws niag nqau cia li tsis tuag li es nws thev tsis
tau li lawm es nws cia li tuag lawm no.

Nej cov uas nyiam-m mus ua kom hluas nkauj zoo zoo siab txhob lam ua
siab loj-j tsam tuag li yawg thaub ntawd nawb.

Zaubntsuab Ntsimtxhe

.