according to this website/Hmong did have King!......hmoob history and picture back to earlier century!http://www.am00n.com

even in the early 17th and 18th century, hmong already graduated from
Chinese school. Hmong yeej ib txwm tsi ruam li txhua tus hais tag los
lawm. hmoob yeej ib txwm ntse, mus saib es zoosiab rau koj tus kheej
es sivzog tiag tiag hmoob yuav muaj hnub zoo ntxiv xwb.

.