Re: Reasons why tseemyeej is silence on his brother's lee teng's death?Kuv tus me tub tsaub anti,

Pheej cem-m yus tus biological dad sis ntoo kos noob qes laiv.
Yog kuv tsis pab tsoob koj niam teg ntawd saum roob kaum
npaj ces koj ham tsis ruam li koj txiv tam sim no ntag es.
Twb yog kuv pab txuas tes txuas taw es koj thiaj tsheej
neeg li ko hos. Koj ua tib zoo saib koj tej yas tes yas
taw saib maj, twb zoo thooj li kuv li thiab tiag laud.

Say hi to mommy for daddy ok?

See u.

Dad TseemYeej.

.