PUTANG INA MO, RENOWL MASANA!PUTANG INA MO! TARANTADO!
.