Re: Esperanto en Vindozo VistaAndreas Kueck wrote:

Arnold VICTOR skribis:

Andreas Kueck wrote:

Arnold VICTOR skribis:


Andreas Kueck wrote:Mi rimarkas, ke la sola oficiala maniero skribi Esperanton estas
per ĉapelitaj literoj, ĉu oni nomas ĝin ortografio aŭ skribsistemo. Nur
ĉapelitaj literoj estas oficialaj.


Tiuj literoj estas ech Fundamentaj, same kiel iliaj anstatauigoj ch,
gh, hh, jh, sh kaj u.


Jes, sed ch, gh, k. t. p., estas periferiaj, nur laŭvorte por presejoj kaj presado (Druck, print) manke de la ĉapelitaj.


Laŭvorte en la aliaj lingvoj. Ellason de mencio de presejoj en la angla
kaj germana ne tordu al universaligo de la periferia, piednota skribsistemo.


Nu, Zamenhof, la verkinto de l' Fundamento, chi tiun komprenis alie:
"La fundamentaj reguloj de nia lingvo permesas presi 'h' anstatau
supersigno; sed kio estas permesata por presado, tio ankau estas
permesata por skribado." [Respondo 45, La Revuo, 1908, Augusto]


Tiu rekomendo estas ekster la Fundamento, do, ekster iu ajn diskuto pri la Fundamento mem. "Permesata por skribado" neniel kontraŭas al iu ajn, kiun mi antaŭe diris pri aliaj skribsistemoj. La kondiĉoj de la jaro 1908 estis esence samaj por presado, kaj hodiaŭ mi taksas x-umadon permesata por uzo ekster komputiloj, kvankam mi ne uzas ĝin tiel.


Tiu
piednoto apenaŭ estas prezento de anstataŭa alfabeto por ĉiuj eblaj okazoj.


Forstreku la vortojn "apenau" kaj "por chiuj eblaj okazoj", kaj mi
konsentos.


Mi nur konsentas al ŝanĝo de "apenaŭ" al simpla "ne".


Do: unue "ne", due "apenau" kaj trie denove "ne". Bonvole
interkonsentigu vin pri unu opinio via.


Ne.


Kiel vi bone scias, la rezolucio ne estis akceptita. La reagoj de
Akademianoj en la lastaj kelkaj publikaj prezentadoj dum UK-oj estis
unuanime kontraŭaj iu tia rezolucio. Ili unuanime esprimis kontraŭon al
oficialigo de iu ajn senĉapela skribsistemo.


La preciza teksto de la koncerna proponata rezolucio estis prezentita
al la publiko nur post la lasta UK, pli precize en la mezo de Septembro
2006
(en "Oficialaj Informoj de la Akademio de Esperanto Numero 1 2006 09
15",
<http://www.akademio-de-esperanto.org/oficialaj_informoj/oficialaj_informoj_1_2006.html>).
Kaj tiam kaj lau tiu fonto estis vochdonota tiu teksto plej frue post
Oktobro 2006.

Kion precize vi scias pri la rezultato de tiu vochdono? De kiuj fontoj?


Ls rezolucio resumas la opiniojn precize laŭ mia memoro el pli fruaj prezentadoj. Ĝi deklaras signojn kaj signokombinojn intencitajn por anstataŭigo de ĉapelitaj literoj ne kontraŭ-Fundamentaj, inter kiuj mi komprenas x-umadon. Mi uzas x-umadon en komputilado sen kapablo utiligi ĉapelojn iamaniere. Mi uzas ĉapelitajn literojn en ĉiuj aliaj kondiĉoj. Mi jam dumlonge obeis al tiu rezolucio.

Kaj ĝi konservas la ideon pri presejoj kaj presado per simpligo al "presejoj" en karakterizado de h-umado kiel "rimarko". Mi taksas la frazeron "sola alfabeto de Esperanto estas tiu de la Fundamenta Gramatiko" esti aludo sole al la ĉapelhava skribmaniero.

--
++====+=====+=====+=====+=====+====+====+=====+=====+=====+=====+====++
||Arnold VICTOR, New York City, i. e., <arvimideQ@xxxxxxxxxxxxxx> ||
||Arnoldo VIKTORO, Nov-jorkurbo, t. e., <arvimideQ@xxxxxxxxxxxxxx> ||
||Remove capital letters from e-mail address for correct address/ ||
|| Forigu majusklajn literojn el e-poŝta adreso por ĝusta adreso ||
++====+=====+=====+=====+=====+====+====+=====+=====+=====+=====+====++
NOTICE: Due to Presidential Executive Orders, the National Security Agency may have read this email without warning, warrant, or notice. They may do this without any judicial or legislative oversight. You have no recourse or protection.
.