Skype leaking user IP addresses, TCP ports ...
За тези, за които личната сигурност е от значение:

<http://www.zdnet.com/blog/security/skype-leaking-user-ip-addresses-tcp-
ports/11733>

--
«Dee Phi Yu Chou — Earth is born in the Bull's hour»
.